Publicitate

M A C H E T A   O R A D E A

Macheta Proiectata, Decupata si Ansamblata 
in cadrul firmei de publicitate 
Pretext Advetising


M A C H E T A   T O W E R

Macheta Proiectata, Decupata si Ansamblata 
in cadrul firmei de publicitate 
Pretext Advetising


M a c h e t a  W i n s t o n


Macheta Proiectata, Decupata si Ansamblata 
in cadrul firmei de publicitate 
Pretext Advetising
P R O I E C T   C O L O R S

S I M U L A R E     T O T E M -A C V A R I U   C O L O R S

S I M U L A R E   R E A M E N A J A R E   T O T E M   C O L O R S

S I M U L A R E  S T E A G U R I  R E S T A U R A T  C O L O R S


S I M U L A R E    R E D E C O R A R E   F A T A D A   R E S T A U R A T  COLORS 


D e c o r a r e B U S T E C O

P E R S O N A L I Z A R E   L A P T O PI N S C R I P T I O N A R E  U S A  B U S T E C O


E c u s o a n e

E C U S O N   C O L O S

P l o t a r e  &  D e c o r a r e 
Restaurant Colors 
Calea Turzii 160 
cu autocolant pe sticlă bar,
uși intrare, uși toalete & separeuri de sticla


 
U Ș I   I N T R A R E

U Ș I   T O A L E T A 

S T I C L A  B A R

U Ș I   I N T R A R E

U Ș I   T O A L E T A 

U Ș I   T O A L E T A 

U Ș I   T O A L E T A 


P l o t a r e  &  I n s c r i p t
Limuzina Colors Events

cu autocolant auriu lucios respectiv rosu lucios 

L I M U Z I N A   I N S C R I P Ț I O N A T A   1

L I M U Z I N A   I N S C R I P Ț I O N A T A   2

L I M U Z I N A   I N S C R I P Ț I O N A T A  3

L I M U Z I N A   I N S C R I P Ț I O N A T A  4


A F I S    E V E N I M E N T E
execut la comanda grafica pentru: afise, benere, flyere, brosuri etc.


C R A Z Y  N E W  LOOK
CRAZY COOCKTAIL NIGHT

R E D  L I N E  P A R T Y

C R A Z Y   I R I S H  P A R T Y


B L A C K   S E N S A T I O N   P A R T Y


F L A V O U R   P A R T Y

C R A Z Y   CH I L L


R E T R O   P A R T Y


1 s t  N I G H T 


S U M M E R   P A R T Y


B L A C K     A N G E L S   P A R T Y


H A W A I A N   P A R T Y


C R A Z I   S E P T E M B E R


COLORS THE CLUB OPENING PARTY


W A R M   U P  P A R T Y


C O L O R S   P A R T Y S


B L A C K  &  W I T E   P A R T Y

B A L U L   B R A T Z A R I L O R

R E V O L U T I O N    P A R T Y


C R A Z Y  R U S S I A N  P A R T Y

C H R I S T M A S   P A R T Y

N E W   Y E A R  P A R T Y

F E T I S   P A R T Y

C R A Z Y   H O S P I T A L   P A R T Y

S I N   S E N Z A T I O N

B E R L I N   C A L L I N G   M I X T - U P   P A R T Y

D R U N K  :))  P A R T Y

W I N T E R   P A R T Y

C H R I S T M A S   P A R T Y

C R A Z I   H O S P I T A L   P A R T Y

G O S I P   P A R T Y

 P A R T Y   I N   W I L D   W E S T   S T Y I L E

 H O L L I W O O D    N I G H T

M O U L I N    R O U G E 

C A R N A V A L    V E N E T I A N

G O G O   S T A R    P A R T Y

2 Y E A R S   C L E B R A T I O N

H A R D    L O V E

R E  D    L I P S   P A R T Y

1 M A I    M U N C I T O R E S C

B R E A K F A S T    A T   T I F F A N Y ' S

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu